Ansvarsprövningsbanken

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner

Banken bygger på insamling av uppgifter

SKL samlar in uppgifter om ansvarsprövningar varje år. Vår ambition är att informationen ska vara heltäckande, men det kan finnas fall som inte nått SKL och därmed inte finns upplagda. Om du saknar uppgifter ser vi gärna att du kontaktar SKL.

Det finns data i banken från år 2002. Det handlat nästan uteslutande om nämnder och styrelser i kommuner och regioner. Om vi får information om anmärkningar eller avstyrkt ansvarsfrihet i kommunala aktiebolag, kommunalförbund, finansiella samordningsförbund eller liknande så sparar vi också dessa i banken.

Så här använder du banken

Du kan söka i banken genom att göra olika val

  1. Du kan välja ett visst verksamhetsår. Med år avses det verksamhetsår som granskats och prövats.
  2. Du välja typfall till exempel när ansvarsfrihet har avstyrkts.
  3. Du kan söka efter en bestämd kommun eller region och rikta din sökning till en särskild typ av nämnd. De organisationer som tidigare hetat landsting är sökbara som regioner.
  4. Du kan också söka på bedömningsgrunder enligt God revisionssed, som revisorerna hänvisar till i sin revisionsberättelse.

När du gjort dina val kan du klicka och titta närmare på enskilda fall som listas. I varje fall hittar du en kort beskrivning samt aktuella dokument.